Twórczość

Inspiracją do moich prac jest przyroda, las oraz łowiectwo. Techniką olejną maluję od 2001 roku, rzeźbię od ponad 10 lat. Fotografia, akwarela i rysunek towarzyszą mi od dzieciństwa.

Największe osiągnięcia artystyczne:
w 2006 roku - I nagroda w kategorii rzeźba w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Amatorskiej Leśników - OPTAL 2006 za pracę W puszczy oraz wyróżnienie w kategorii malarstwo za prace Wicher w brzezinie oraz Początek jesieni.

w 2009 roku- III nagroda w kategorii malarstwo w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Amatorskiej Leśników -OPTAL 2009 za pracę Na grobli.

w 2012 roku - III nagroda w kategorii rzeźba oraz wyróżnienie w malarstwie w OPTAL 2012

w 2015 roku - wyróznienie w kategorii rzeźba w OPTAL 2015 za pracę Drzewo życia